Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem fanpage Aneta Wierzbicka projektowanie wnętrz

Informacja formalna na początek – administratorem fanpage jest Aneta Wierzbicka prowadząca działalność pod nazwą Aneta Wierzbicka, ul. Krakowska 13/12, 61-889 Poznań, NIP: 927-174-87-26, tel. 602 703 678, e-mail: kontakt@anetawierzbicka.pl

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadamy.

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

# 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Obsługa fanpage – szczegóły

Obsługa wiadomości– szczegóły

Marketing – szczegóły

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

# 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

# 10: Czy prowadzimy statystyki związane z prowadzeniem fanpage?

#11: Czy korzystamy z reklam w serwisie Facebook?

# 12: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

# 13: Czy korzystamy z cookies?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@anetawierzbicka.pl

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage na Facebooku jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem. Wobec tego, administratorem Twoich danych osobowych jest Aneta Wierzbicka Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdziesz tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się z którymkolwiek współadministratorem danych osobowych. Możesz napisać do nas na adres e-mail kontakt@anetawierzbicka.pl lub kontaktować się bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook.

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

To, do jakich informacji na Twój temat mamy dostęp zależy w głównej mierze od Twojej własnej aktywności w serwisie Facebook oraz ustawień prywatności w tymże serwisie. Będziemy mogli uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś publicznymi w swoim profilu.

§ 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisie Facebook, odgrywa oczywiście Facebook, my zaś jako administratorzy fanpage możemy podejmować jedynie ograniczone działania. W celu zapoznania się ze środkami podejmowanymi przez Facebooka mającymi na celu zabezpieczenie danych osobowych, polecamy lekturę tekstu znajdującego się pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Jeżeli chodzi o nas, to również podejmujemy kroki mające na celu zadbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@anetawierzbicka.pl

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celi jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

Obsługa fanpage – szczegóły

Obserwując nasz fanpage na Facebooku, w sposób automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której mamy dostęp. Dodając komentarz do naszych treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przez nas treściami, również pozostawiasz w ramach naszego profilu ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze fanpage.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na naszym fanpage. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w serwisie Facebook. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji naszego profilu – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów naszego fanpage.

Obsługa wiadomości – szczegóły

Kontaktując się z nami za pośrednictwem Messengera, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Wiadomości do nas wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi Facebooka i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości w aplikacji Messenger.

Marketing – szczegóły

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Zasadniczo, nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisie Facebook na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności Facebooka. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka – możesz zrobić to tylko Ty.

Jeżeli chodzi o dane pozyskiwane w ramach Facebook Leads Ads, będą one przez nas przechowywane do czasu osiągnięcia celu ich przetwarzania. Czas ten każdorazowo wynika z funkcji i celu danej reklamy, co znajduje odzwierciedlenie w treści reklamy.

Jeżeli chodzi o dane zbierane na potrzeby realizacji działań marketingowych z wykorzystaniem Messengera, trafiają one dodatkowo do zewnętrznej aplikacji ManyChat. Jeżeli poprosisz nas o usunięcie swoich danych, usuniemy je z tej aplikacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli zrezygnujesz z subskrypcji powiadomień w ramach Messengera podczas rozmowy z chatbotem, Twoje dane zostaną usunięte z aplikacji ManyChat po upływie 90 dni od rezygnacji z subskrypcji. Pamiętaj jednak, że historia Twojej konwersacji prowadzonej w ramach Messengera, również z chatbotem, będzie cały czas dostępna w ramach historii Messengera. Nie mamy na to wpływu – decyduje o tym Facebook.

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

# 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z Twoimi danymi osobowymi. Ze swojej strony korzystamy natomiast z narzędzia ManyChat. Jeżeli wejdziesz w konwersację z naszym botem, Twoje dane zostaną zapisane w ramach tego narzędzia i mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dostawca narzędzia ManyChat gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmu zgodności w postaci standardowych klauzul umownych.

# 10: Czy prowadzimy statystyki związane z prowadzeniem fanpage?

W ramach narzędzi dostępnych dla administratora fanpage mamy dostęp do informacji  statystycznych zapewnianych przez Facebooka na temat zachowania użytkowników. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji naszego fanpage pod kątem doświadczenia użytkownika oraz skuteczności prowadzonych działań. Informacje nam dostępne są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

#11: Czy korzystamy z reklam w serwisie Facebook?

W ramach naszego serwisu Facebook korzystamy z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych. Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane targetowanie reklam, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje, jakie wykorzystujemy w ramach narzędzi oferowanych przez serwis Facebook nie pozwalają na Twoją identyfikację.

# 12: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, nie dysponujemy szerokim zakresem danych osobowych oraz mamy ograniczone możliwości ich przetwarzania. Jeżeli chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez RODO, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Facebookiem, który będzie w stanie Ci pomóc. Ze swojej strony będziemy w stanie obsłużyć żądania dotyczące gromadzenia danych za pośrednictwem Facebook Leads Ads oraz chatbota (w zakresie, w jakim dane te trafiają do aplikacji ManyChat).

Jeżeli chciałbyś skontaktować się bezpośrednio z nami, wówczas prosimy o wiadomość na adres kontakt@anetawierzbicka.pl Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 13: Czy korzystamy z cookies?

Nasz fanpage osadzony jest w serwisie Facebook, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od niego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/. Podkreślamy, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies.